Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een visite afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Een visite is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

We verzoeken u vriendelijk om zo vroeg mogelijk te bellen om een afspraak te maken voor een visite. Op deze manier kan dan zo goed mogelijk worden ingeschat worden of uw visite tijdens de gebruikelijke visite-ronde in de middag kan worden gedaan of al eerder moet plaats vinden.